استامی پرید

 کاربرد استامی پرید:

استامی پرید  20% اس پی حشره کشی از گروه نئونیکوتینوئیدها است که با خاصیت انتخابی و دوام کافی طیف وسیعی از آفات جونده و مکنده را در درختان میوه کنترل می کند. استامی پرید حشرات مقاوم به گروههای قدیمی از قبیل ارگانوفسفره، کاربامات و پایروتروئید را به خوبی کنترل می کند.
خاصیت انتخابی بسیار خوب استامی پرید باعث کنترل کامل روی آفات مکنده نظیر شته ها، مگس سفید، زنجره، تریپس، پسیل، پروانه ها و سخت بالپوشان می شود.

کنترل پسیل پسته: 200 الی 250 گرم استامی پرید در هزار لیتر آب.
کنترل مینوز لکه گرد سیب: 500 گرم استامی پرید در هزار لیتر آب
کنترل کرم سیب: 500 گرم استامی پرید در هزار لیتر آب.

 

ساختار شیمیایی استامی پرید:

 

 

 

نحوه اثر استامی پرید:
استامی پرید حشره کش سیستمیک می باشد که دارای تاثیر تماسی و گوارشی است. استامی پرید تا حدی قابلیت انتقال به سایر نقاط گیاه را دارد و باعث اختلال در عمل گیرنده های عصبی نیکوتینیک استیل کولین می شود که در سیناپس های سیستم اعصاب مرکزی حشره تاثیر می گذارد.

 

محیط زیست:
بخشی از استامی پرید که بعد از پاشش روی شاخ و برگ به سطح خاک می رسد، به سرعت تجزیه می شود و برای محیط زیست و آب های زیرزمینی مشکل ایجاد نمی کند.
استامی پرید بر روی دشمنان طبیعی مانند زنبور تریکوگراما کم خطر است.

 

سمیت استامی پرید:

Acute Oral LD50 for rats: 217 mg/kg
NOEL (2y): Male: 7.1 mg/kg
ADI: 0.066 mg/kg

 

سرطان شناسی استامی پرید:
طبق مطالعات انجام شده استامی پرید بر روی انسان خاصیت سرطان زایی ندارد.

 

مزایای استامی پرید برای کشاورزان:
• نئونیکوتینوئیدها نه تنها در مقابل نور و عوامل دیگر تجزیه نمی شوند بلکه دوام کافی داشته و علاوه بر طیف وسیع کنترل حشرات، بسیار انتخابی عمل می کنند.
• این گروه از طرق مختلف یعنی شاخ و برگ و حتی بذور روی آفات اثر می کنند.
• خاصیت تخم کشی استامی پرید علاوه بر حشرات کاملاً حساس نظیر آفات مکنده روی گونه های متعدد مانند پروانه ها و سخت بالپوشان به ویژه کرم سیب، کرم قوزه و سوسک کلرادو در محصولات مختلف شایان توجه است.
• این ترکیب با وجود اینکه در آب قابل حل می باشد، چربی دوست نیز است. چربی دوست بودن این ترکیب به آن خاصیت نفوذ به لایه مومی سطح برگ را می دهد و حلالیت در آب نیز اجازه جریان در شیرۀ گیاه و سیستم آوندی برای سیستمیک بودن را فراهم می کند.

 

استامی پرید وارداتی توسط شرکت سم آوران ایلیا، تولید شرکت هرانبا هند است، این حشره کش به صورت پودر آبی رنگ با بسته بندی کیسه آلومینیومی 250 گرمی عرضه می شود، تعداد 40 بسته داخل هر کارتن قرار دارد. کارتن ها دارای دستگیره پلاستیکی در دو طرف، جهت تسهیل در امر حمل و نقل می باشند.

 

 

:References

https://www.epa.gov
EPA: Name of Chemical: Acetamiprid Reason for Issuance: Conditional Registration Date Issued: March 15, 2002

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov

USEPA Office of Pesticide Programs, Health Effects Division, Science Information Management Branch: "Chemicals Evaluated for Carcinogenic Potential" , April 2006

 

تهیه و گردآوری:
سارا مهرابی - مسئول فنی

 

بالا