مجوز ترخیص حشره کش کلرپیریفوس 40/8 درصد ئی سی، تولید شرکت بهارات هند، توسط شرکت بازرگانی شیمیایی سم آوران ایلیا در مرداد ماه 1396 از سازمان حفظ نباتات اخذ شده است. این حشره کش با بسته بندی بطری آلومینیومی یک لیتری هم اکنون در انبار این شرکت موجود است. تعداد…
علف کش های گلایفوزیت و پاراکوات، تولید شرکت بیزو چین هستند که مجوز ترخیص آنها توسط شرکت بازرگانی شیمیایی سم آوران ایلیا در تابستان 1395 از سازمان حفظ نباتات اخذ شده است. این علف کش ها با بسته بندی کوئکس یک لیتری با کیفیت بسیار بالا ارائه می شوند، تعداد…
بالا